Inspekce nemovitostí

Inspekcí nemovitosti se rozumí průzkum stavebně-technického stavu nemovitosti. Je to proces spočívající v desítkách na sobě navazujících jednotlivých kontrol určených krizových bodů. Inspektor nemovitostí je osoba znalá stavebnictvích technologií, reklamačních procesů, výstavby ve všech fázích a i v oborech technického zařízení staveb (elektrotechnika, vytápění, klimatizace, apod.).


Nemovitost

Posouzení stavby

Posouzení bytové jednotky

Závěr – technická zpráva